ΠΟΕΙΑΤΑ - Πληροφορίες περί κοµίστρου Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης - ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων  Αθήνα, 6 Απριλίου 2015

  Αριθμ. Πρωτ.: Α 21208/1698
  Βαθμός Προτ/τας:

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Κοιν.: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΩΝ (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.)
  Πειραιώς 4, ΤΚ 104 31
  Ομόνοια Αθήνα

  ΘΕΜΑ: Πληροφορίες περί κοµίστρου Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης-ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.

  Σχετ.: Το υπ’ αριθµ. 995/31-03-2015 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.

  Σας διαβιβάζεται, για την ενηµέρωσή σας και τις δικές σας ενέργειες, το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. µε το γνωστοποιείται ότι για την περίοδο των εορτών του Πάσχα 2015 δε θα χορηγηθεί στους οδηγούς Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης-ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων οικονοµική ενίσχυση και συνεπώς το κόµιστρο κάθε διαδροµής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ
  Ακριβές Αντίγραφο
  Κατερίνα Σαρρή

  Συνηµ.:1 σελ. Εσωτερική Διανοµή:
  Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών:-Τµήµα Αστικών Μεταφορών

  Πηγή: poeiata.gr
  (Τρίτη, 7 Απριλίου 2015)

  Καλό Πάσχα από το Ραδιοταξί Eurotaxi Ξάνθης  (Τρίτη, 7 Απριλίου 2015)  VIDEO 01

  VIDEO 02

  VIDEO 03

  VIDEO 04

   

  © Copyright ® 2009 - 2015 Radiotaxi Eurotaxi Xanthis - All Rights Reserved | Designed By Eurotaxi Xanthis | Contact: xanthi.radiotaxi@gmail.com