Κατανομή ποσού 18.000.000€ στις Περιφέρειες της Χώρας για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών  Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2015
  Αριθ. πρωτ.:6658


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Πληροφορίες: Α. Τσιλοφύτη
  Τηλέφωνο: 213 136 4708
  Fax: 213 136 4713
  Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
  Ταχ. Κωδ.: 101 83

  ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 18.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

  ΑΠΟΦΑΣΗ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 260 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

  3. Τις διατάξεις του Ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012−2013 (171 Α΄)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις».

  4. Το Π.Δ. 24/27.1.2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

  5. Την με α.π. ΔΙΔΙΚ/Φ.1/2/27098/12.10.2007 (ΦΕΚ 2023 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Οργανικών μονάδων του Υπουργείου.

  6. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2015 και αφορούν στα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

  7. Τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο μας από τις Περιφέρειες της Χώρας και αφορούν στο πραγματικό κόστος συμβάσεων α΄ τετραμήνου σχολικού έτους 2014-2015, για τη μεταφορά μαθητών.

  8. Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 18.000.000,00€ στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2014-2015, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ

  Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ 216.400,00
  Π.Ε.ΕΒΡΟΥ 337.700,00
  Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ, Π.Ε.ΘΑΣΟΥ 232.600,00
  Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ 285.900,00
  Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ 191.400,00

  Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1.264.000,00

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Π.Ε.ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ,
  ΔΥΤΙΚΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) 456.200,00
  Π.Ε.ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 505.200,00
  Π.Ε.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 158.900,00
  Π.Ε.ΝΗΣΩΝ 241.800,00 Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 66.200,00

  Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.428.300,00 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Π.Ε.ΛΕΣΒΟΥ 317.800,00
  Π.Ε.ΣΑΜΟΥ 84.100,00
  Π.Ε.ΙΚΑΡΙΑΣ 78.700,00
  Π.Ε.ΧΙΟΥ 139.900,00

  Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 620.500,00 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 609.200,00
  Π.Ε.ΑΧΑΙΑΣ 679.300,00
  Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ 491.900,00

  Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.780.400,00 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 190.300,00
  Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 145.100,00
  Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ 470.100,00
  Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 298.400,00

  Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.103.900,00

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Π.Ε.ΑΡΤΑΣ 295.300,00
  Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 135.000,00
  Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 348.900,00
  Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 158.900,00

  Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 938.100,00 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 476.700,00 
  Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ 501.800,00
  Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 245.600,00
  Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 390.200,00

  Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.614.300,00 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 118.000,00
  Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 344.800,00
  Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ 175.000,00
  Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 50.900,00

  Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 688.700,00 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ 417.900,00
  Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 927.500,00
  Π.Ε.ΚΙΛΚΙΣ 209.700,00
  Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ 371.000,00
  Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ 252.100,00
  Π.Ε.ΣΕΡΡΩΝ 337.900,00
  Π.Ε.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 297.400,00

  Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.813.500,00

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 831.900,00
  Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ 123.500,00
  Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 530.800,00
  Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ 576.700,00

  Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2.062.900,00 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ 171.900,00
  Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 359.200,00

  Σύνολο-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 531.100,00 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 320.900,00
  Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 414.300,00
  Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 414.200,00
  Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ 269.000,00
  Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 450.100,00

  Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.868.500,00 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 260.700,00
  Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ 438.800,00
  Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 80.500,00
  Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 408.000,00
  Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ 97.800,00

  Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.285.800,00 

  Γενικό άθροισμα 18.000.000,00

  Β. Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Συνημμένο Αρχείο:
  Κατανομή ποσού 18.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών

  Πηγή: ypes.gr
  (Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015)

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Το Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ Θεσσαλονίκης ο «ΕΡΜΗΣ», καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Συνεταιρισμού των ΤΑΧΙ στην Λυγαριά Πυλαίας, την Τρίτη 17 και Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 από ώρες 8 το πρωί έως τις 7 το βράδυ. Οι ψηφοφόροι απαραιτήτως θα είναι εφοδιασμένοι με την ταυτότητά τους, την άδεια κυκλοφορίας ή βιβλίο μεταβολών του αυτοκινήτου τους.

  Εκ της Εφορευτικής Επιτροπής

  (Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015)  VIDEO 01

  VIDEO 02

  VIDEO 03

  VIDEO 04

   

  © Copyright ® 2009 - 2015 Radiotaxi Eurotaxi Xanthis - All Rights Reserved | Designed By Eurotaxi Xanthis | Contact: xanthi.radiotaxi@gmail.com